Розвиток освіти та науки

Наука

 • Розвиток транспортних засобів, особливо реактивної авіації.
 • Початок засвоєння космічного простору (перший космонавт - Ю. Гагарін, 1961 рік).
 • Розвиток радіоелектроніки: радіоапаратура, телевізори.
 • Створення і розвиток кібернетики - науки про отримання, обробку і передачу інформації.
 • Створення мікропроцесора і комп'ютера (1976 рік).
 • Відкриття у генетиці: вивчення ДНК, клонування, вирощування геномодифікованих рослин.

Освіта

 • Завдання - підготовка учнів і студентів до навчання протягом усього життя з метою адаптації к зовнішньому світу, який швидко змінюється.
 • Збільшено кількість освітніх закладів та дітей і молоді, охоплених освітою.
 • Обов'язковість навчання законодавчо закріплена більшістю країн.
 • Подолано елітарність освіти.
 • Зростає розрив в освітньому рівні провідних держав та країн, що розвиваються.
 • Розширено підготовку інженерно-технічних та наукових кадрів.

Болонський процес

Болонський процес - Болонська декларація про основні принципи реформування вищої школи в європейських країнах підписана у 1999 році. У 2005 році до Болонської декларації приєдналася Україна.
Мета: створення зони європейської вищої освіти до 2010 р.


Зміст:

 • вища освіта двох рівнів, де перший орієнтований на одержання ступеня бакалавра, другий - магістра;
 • кредитна система - єдиний облік процесу навчання у всіх державах (які курси і в якому обсязі прослухав студент);
 • мобільність студентів та викладачів - викладачі можуть певний період працювати, а студенти - навчатися в різних європейських університетах;
 • незалежний контроль якості освіти, в основу якого покладено не кількість годин, витрачених на навчання, а рівень знань та вмінь.

 
| Карта сайту |