"Празька весна" 1968 р.

Причини

 • Недієздатність сталінської моделі соціалізму.
 • Поверхневий характер десталінізації.
 • Гальмування реабілітації жертв політичних репресій.

Мета: "Соціалізм з людським обличчям".

Провідники: перший секретар КПЧ О. Дубчек, президент Л. Свобода, Й. Смрковський (голова Національних зборів), О. Чернік (голова Ради міністрів).

Основні події

 • Січень 1968 р. - обрання першим секретарем КПЧ реформатора О. Дубчека.
 • Проголошення новим керівництвом програми дій:
 1. скасування монополії КПЧ на владу;
 2. формування багатопартійної системи;
 3. реальні демократичні права і свободи;
 4. приватизація підприємств, ринкові реформи;
 5. співробітництво з усіма світовими країнами.
 • 20 серпня 1968 р. - збройна інтервенція країн Варшавського договору (СРСР, Болгарія, НДР, Угорщина, Польща).
 • ЦК КПЧ розцінив дії ОВД як такі, що суперечать нормам міжнародного права, закликав не чинити опору інтервентами. Загинуло 72 чехословацьких громадянина.
 • Заарештовані та вивезені до Москви лідери "Празької весни", яких змусили підписати Програму виходу з кризи та відмовитися від реформування КПЧ і країни.
 • Квітень 1969 р. - першим секретарем ЦК КПЧ став Г. Гусак.

Причини поразки

 • Збройне втручання країн Варшавського договору.
 • Небаження Заходу йти на відкритий конфлікт з СРСР.

Результати й наслідки "Празької весни"

 • Падіння авторитету СРСР.
 • Протест соціалістичних країн - Албанії, Югославії, Румунії, Китаю; Рада Безпеки ООН поставила вимогу про виведення іноземних військ з Чехословаччини.
 • Чистка КПЧ від інакомислячих (понад півмільйона чоловік).
 • Повернення до радянських методів керівництва.

 
| Карта сайту |