Сучасна Польща

Внутрішня політика

 • Повернення довоєнної назви країни - Польська Республіка.
 • Департизація армії, органів безпеки і внутрішніх справ.
 • Оновлення керівного складу.
 • Створення нових партій та громадських організацій.
 • Саморозпуск ПОРП.
 • Президенти: В. Ярузельський (1989 р.), Л. Валенса (1990 р.), О. Квасьневський (1995, 2000 рр.), Л. Качинський (2005 р.).

Зовнішня політика

 • 1999 р. - вступ до НАТО.
 • 2004 р. - вступ до ЄС; участь у Шенгенській зоні.

Соціально-економічна політика

 • 1989 - 1990 рр. - політика "шокової терапії" з метою переходу до ефективної ринкової економіки (автор - міністр фінансів Польщі Л. Бальцерович):
 1. запровадження вільної торгівлі;
 2. скасування контролю над цінами;
 3. зростання цін, скорочення виробництва, замороження зарплат, що мали наслідком різке падіння життєвого рівня;
 4. ринкові механізми в економіці;
 5. приватизація державного сектора;
 6. стимулювання приватного підприємництва;
 7. значні іноземні інвестиції.

Взаємини з Україною

 • Першою визнала незалежність України 2 грудня 1991 р.
 • Договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Українці в Польщі

 • Корінна етнічна група у Лемківщині, Бойківщині, Холмщині, Підляшші, Надсянні.
 • Операція "Вісла" засуджено польським сеймом.
 • Від 1956 р. - працює Українське громадсько-культурне товариство, виходить українська газета "Наше слово".
 • Працюють декілька українських шкіл і ліцеїв, бібліотеки, художні колективи.

 
| Карта сайту |