Принципи соціалістичного будівництва в країнах Центральної Європи

Політична сфера

 • Як правило, затвердження однопартійної політичної системи.
 • Парламентські вибори з масовими фальсифікаціями.
 • Політичні репресії.
 • Злиття виконавчих органів з комуністичним партійним апаратом.
 • Широка мережа органів безпеки та їхніх агентів.
 • Формально декларовані права і свободи громадян не дотримувалися.
 • Підпорядкування церкви світській владі.
 • Повна залежність від СРСР, за винятком Румунії й Югославії.
 • Формування соцтабору - країн, які були об'єднані комуністичною ідеологією та радянським пануванням.

Економічна сфера

 • Прискорена індустріалізація (крім промислово розвинених Чехословаччини та НДР) на основі розвитку важкої промисловості та електроенергетики.
 • Націоналізація промисловості, торговельної та фінансової систем.
 • Аграрна реформа: передання поміщицьких земель мало- та безземельним селянам; примусова колективізація.
 • Адміністративно-командне управління, ринкові відносини зведені до мінімуму.
 • Членство в Раді Економічної Взаємодопомоги (РЕВ, 1949 р.)

Соціально-культурна сфера

 • Насадження комуністичної ідеології.
 • Повний державний контроль.
 • Переслідування церкви.
 • Перенапруження бюджету гальмувало розвиток освіти, науки, охорони здоров'я.

 
| Карта сайту |