Економічні реформи часів перебудови

1985 рік - Курс на прискорення - подалання соціально-економічної відсталості СРСР

 • Забезпечення громадян продовольством, товарами, житлом протягом 15 років.
 • Упровадження досягнень НТР.
 • Активізація "людського фактора".
 • Антиалкогольна кампанія.

Результати й наслідки

 • Бюджетні втрати через непродуманість реформ.
 • Поглиблення кризових явищ.

1987 рік - Реформа Рижкова - Абалкіна за принципом "самостійність, самоокупність, самофінансування"

 • Переведення підприємств на госпрозрахунок.
 • Залежність зарплати від результатів господарської діяльності.
 • Виникнення спільних з іноземцями, кооперативних підприємств.
 • Дозвіл індивідуальної трудової діяльності.
 • Дозвіл оренди землі (1988 р.)

Результати й наслідки

 • Створення посередницьких фірм при заводах, які збагачували директорів.
 • Розгул корупції та організованної злочинності.
 • Стрімке зростання цін і зарплат, інфляція, падіння ВВП.
 • Поширення страйкового руху.

1990 рік - Програма переходу до регульованої ринкової економіки

 • Запровадження елементів ринкових механізмів.
 • Збереження великого державного сектора.

Результати й наслідки

 • Нежиттєздатність програми.
 • Наростання економічної кризи.

 
| Карта сайту |