Доба "застою" 1964 - 1985 рр.

Наростання економічної кризи

 • Технологічне відставання СРСР, за винятком космічної та війскової промисловості.
 • Значна енерго- та матеріаломісткість виробництва.
 • Низька продуктивність праці.
 • Експортний товар - сировина, передусім газ і нафта.
 • Реалізація дорогих, економічно необгрунтованих проектів (Байкало-Амурська магістраль (БАМ)).
 • Гостра житлова проблема.
 • Замороження будівництва об'єктів освіти, культури, спорту.
 • Закупки за кордоном продовольства та товарів масового вжитку.
 • Товарний дефіцит.

Екологічна криза

 • Зміна річищ Амудар'ї та Сирдар'ї - річок, що впадали в Аральське море, - призвела до обміління моря, засолювання грунтів.
 • Будівництво АЕС у густозаселених регіонах.
 • Затоплення родючих земельунаслідок будівництва великих гідроелектростанцій.
 • Забруднення повітря, водоймищ відходами виробництва.

Суспільно-політичний застій

 • Конституція 1977 року закріпила тезу про побудову в СРСР "розвиненого соціалістичного суспільства".
 • Конституційне затвердження однопартійної системи.
 • Возвеличення керівництва держави, передусім Л. Брежнєва, нагородженого багатьма вищими нагородами СРСР.
 • Корупція.
 • Фіктивність більшості прав і свобод.

Національне питання

 • Заява про формування "радянського народу".
 • Русифікація: різке скорочення вузів з рідною мовою навчання, заохочення відмови від вивчення рідної мови тощо.
 • Заохочення міграцій населення до інших республік.
 • Колоніальний характер республіканських економік (вирощування бавовнику в Середній Азії).

Наука і культура

 • Заборона об'єктивно аналізувати радянську політику.
 • Фінансування передусім природничих дисциплін, що були пов'язані з оборонною промисловістю.
 • Дві течії в мистецтві: представники однієї звеличували комуністичну партію, за що користувалися державною підтримкою (К. Федін, М. Шолохов), представники іншої були опозиційно налаштовані і критично ставилися до існуючих порядків (В. Аксьонов, О. Солженіцин, Б. Гребенщиков).

Результати

 • Наростання мовчазного невдоволення.
 • Стагнація економіки, відставання від провідних індустріальних держав.
 • Активізація дисидентів.

 
| Карта сайту |