Євроінтеграція

Євроінтеграція - це процес економічного, політичного та військового зближення країн Європи.

Мета євроінтеграції

  • Сприяння соціально-економічному розвитку.
  • Консолідація європейських народів.
  • Підвищення добробуту населення.
  • Зростання ролі Європи у вирішенні світових проблем.

Передумови євроінтеграції

  • Економічна спеціалізація країн на випуск певної високотехнологічної продукції.
  • Висока вартість господарських проектів, яка вимагає об'єднання зусиль і ресурсів кількох держав.
  • Неможливість самостійного подолання післявоєнної розрухи.
  • Конкуренція за світові ринки збуту з США та Японією.
  • Спільні культурні, духовні цінності.
  • Протистояння з тоталітарним режимом СРСР.

 
| Карта сайту |