Особливості розвитку Західної Європи в другій половині XX - на початку XXI ст.

Політична сфера

 • 1948 р. - прийняття ООН Загальної декларації прав людини.
 • Зрівняння у правах чоловіків і жінок.
 • Впровадження загального виборчого права.
 • 1974 - 1975 рр. - ліквідація авторитарних режимів у Іспанії, Греції, Португалії.
 • 1989 - 1991 рр. - падіння комуністичної системи.
 • Проблеми радикальних угруповань та тероризму, особливо після теракту 11 вересня 2001 р.

Економічна сфера

 • Економічна допомога від США за планом Маршалла.
 • Активний розвиток науково-технічного прогресу.
 • Провідна роль радіотехнічної, електронної, авіа- та автобудівельної промисловості, згодом - комп'ютеризація.
 • Розвиток технологій масового виробництва.
 • Зміна в структурі споживання: скорочення витрат на харчування, збільшення витрат на житло, автомобілі, побутову техніку.
 • Активні інтеграційні процеси.
 • Світові економічні кризи (1974 - 1975 рр. - енергетична криза, пов'язана зі зростанням цін на нафту; 2008 р. - початок фінансової кризи).

Соціальна сфера

 • Різке скорочення чисельності чоловіків унаслідок Другої світової війни.
 • Зростання ролі жінки в суспільстві (емансипація).
 • Скорочення народжуваності, старіння населення внаслідок підвищення життєвого рівня.
 • Стрімка урбанізація, різке скорочення сільських мешканців.
 • Зближення якості життя міських і сільських мешканців.
 • Зростання зайнятості у сфері послуг.

 
| Карта сайту |