Світові зміни внаслідок Другої світової війни

  • Німеччина, Італія, Японія вибули з числа великих держав, натомість США перетворилися на наддержаву.
  • СРСР та США з союзників перетворилися на противників у суперництві за світове лідерство.
  • Поширення радянської моделі суспільного устрою на країни Східної, Центральної, Південної Європи, на Далекому Сході.
  • Початок формування постіндустріального суспільства (провідна роль науки, освіти, сфери послуг), поширення інтеграційних процесів.
  • Створення Організації Об'єднаних Націй.
  • Розпад колоніальної системи, виникнення нових держав.

 
| Карта сайту |