Наука

Медицина

 • О. Флемінг, Г. Флорей відкрили лікувальні властивості пеніциліну.
 • І. Павлов досліджував вищу нервову діяльність.
 • К. Ланштейн відкрив групи крові людини, інфекційну природу поліомієліту.
 • З. Фрейд розробив теорію психосексуального розвитку індивіда та практичне застосування методу психоаналізу при лікуванні різних захворювань.

Хімія

 • Винайдення синтетичних речовин - пластмаси, тканин нейлону та капрону.
 • Початок виробництва штучного каучуку, авіаційного бензину.
 • Нові види хімічної зброї, нові типи протигазів.

Фізика

 • М. Планк розробив квантову теорію.
 • Н. Бор створив модель атома та квантово-планетарну теорію будови атома.
 • А. Ейнштейн створив теорію відносності, довів взаємозв'язок матерії, простору та часу.
 • П. Дірак розробив релятивістську квантову механіку.
 • Дж. Чедвік відкрив нейтрон.
 • Е. Фермі довів існування нових радіоактивних елементів та вперше здійснив ядерну ланцюгову реакцію.
 • І. і Ф. Жоліо-Кюрі відкрили штучну радіоактивність.
 • Е. Резерфорд пояснив явище радіоактивності на основі вчення про будову атома.
 • Виникнення нових напрямів науки: геохімії, геофізики, біохімії, біофізики та хімічної фізики.

Астрономія

 • Відкриття інших галактик.
 • К. Лундмарк довів існування "позагалактичних" зіркових систем.

Філософія

 • О. Шпенглер, "Занепад Європи": історія - живий організм, що циклічно розвивається і має періоди народження та занепаду.
 • Б. Рассел займався питаннями захисту прав жінок , поширення соціальних свобод, боротьби проти війни тощо.

Суспільні науки

 • М. Вебер досліджував походження власності і прибутку, феномен лідерства.
 • Е. Дюркгейм: старе суспільство слід не змінювати докорінно, а пристосувати до потреб нового часу, узгодивши прагнення людини і громади.

 
| Карта сайту |