Пакт Молотова - Ріббентропа

Пакт Молотова - Ріббентропа - радянсько-німецький договір про ненапад та таємний додатковий протокол до нього.

Учасники

  • Міністр закордонних справ Німеччини Й. Ріббентроп.
  • Нарком закордонних справ СРСР В. Молотов.
  • Й. Сталін.

Положення пакту

  • Договір про ненапад на 10 років з автоматичним подовженням його дії на наступні 5 років за взаємним бажанням сторін.
  • Гарантія взаємного нейтралітету у разі війни однієї з країн.
  • Забов'язання СРСР і Німеччини не брати участі в коаліціях держав, спрямованих відповідно проти СРСР чи Німеччини.

Зміст таємного протоколу

  • Розмежування Європи на сфери впливу.
  • СРСР отримував Естонію, Фінляндію, Латвію та Бессарабію (Румунія).
  • Німеччина отримує Литву і свободу дій у Західній Європі.
  • Польщу розділено мід СРСР та Німеччиною по лінії Нарев - Вісла - Сан.

 
| Карта сайту |