Громадянська війна в Росії 1917 - 1922 рр.


Громадянська війна в Росії - це збройна боротьба між соціальними групами на чолі з більшовиками (Червоною армією) та їхніми супротивниками - Білою гвардією.

Причини

 • Гостре політичне протиборство різних партій, груп, соціальних верств.
 • Глибокі соціально-економічні і суспільно-політичні конфліктиі проблемив Російській державію
 • Економічна політика більшовиків - "воєнний комунізм".
 • Політичний екстремізм більшовиків, які в січні 1918 р. розігнали Установчі збори й уклали в березні 1918 р. сепаратний мир з Німеччиною.
 • Ігнорування традицій і звичаїв російських козаків.
 • Прагнення буржуазії та поміщиків повернути втрачені багатства та політичний вплив.
 • Російські традиції "пугачовщини" та "разінщини" - вирішення конфліктів шляхом фізичного знищення ворога, а не порозумінням.

Основні події

Кінець 1917 р. - формування Добровольчої армії під командуванням Л. Корнілова.

1918 р.

 • Початок інтервенції Антанти на Далекому Сході та Півночі Росії.
 • Виступ Чехословацького корпусу, сформованого з військовополонених австро-угорської армії.
 • Утворення не більшовицьких урядів в Сибиру. на Уралі.

1919 р.

 • Виведення військ Антанти.
 • Вирішальні перемоги над силами білогвардійських генералів М. Юденіча, О. Колчака і А. Денікіна.

1920 р.

 • Радянсько-польська війна.
 • Захоплення більшовиками Вірменії, Грузії, Азербайджану, Середньої Азії.
 • Розгром білогвардійської армії П. Врангеля в Криму.

1922 р. - Більшовики зайняли Далекий Схід.

Особливості війни

 • Проходила за участі країн Антанти, які підтримали Білу гвардію.
 • Торкнулася не тільки Росії, але й сусідніх держав - Польщі, України, Вірменії, Грузії тощо.

Причини перемоги більшовиків

 • Політична апатія більшості населення.
 • Більшовицький терор проти населення.
 • Політичні прорахунки білогвардійців: прагнення відновити монархію, повернути землю поміщикам, заводи і фабрики - колишнім власникам.
 • Стратегічно вигідне розміщення частин Червоної армії, залучення до її лав талановитих офіцерів царської армії з бойовим досвідом.
 • Відмова антибільшовицьких сил від підтримки національно-визвольних рухів.
 • Вузькість соціальної бази білогвардійців.
 • Розрізненість дій та амбіційність лідерів Білого руху.
 • Широка більшовицька пропаганда серед населення.

Наслідки війни

 • Матеріальні збитки (50 млрд. крб.)
 • Падіння промислового виробництва.
 • Скорочення сільськогосподарського виробництва.
 • Великі демографічні втрати: 12 - 15 млн. чоловік, з них військових - 800 тис. чоловік.
 • Еміграція значної частини населення.

 
| Карта сайту |