Встановлення радянської влади в Росії

Права людини

 • Ліквідація станів; зрівняння в громадянських правах чоловіків і жінок.
 • Відокремлення церкви від держави , школи від церкви.

Державне управління

 • Верховний орган влади - Всеросійський з'їзд Рад.
 • Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет працює між з'їздами.
 • Уряд - Рада Народних Комісарів (Раднарком) на чолі з В. І. Леніним.
 • Місцеві Ради робітничих, селянських, солдатських депутатів (ліквідовані влітку 1918 р.).
 • Назва держави від 1918 р. - Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР).

Армія та силові структури

 • Створення репресивних органів - Робітничо-селянської міліції, Всеросійської Надзвичайної Комісії, революційних трибуналів, судів з метою боротьби з контрреволюцією; розгортання червоного терору.
 • Демобілізація старої царської армії, формування Робітничо-Селянської Червоної армії.
 • Переслідування офіцерів і солдатів царської армії, які не визнали нової влади.

Економіка

 • Початок націоналізації заводів і фабрик.
 • Конфіскація майна підприємців, банкірів, купців.

Робітниче питання

 • Встановлення 8-годинного робочого дня.
 • Робітничий контроль на підприємствах.

Національне питання. Декларація прав народів Росії проголосила:

 • знищення національного гноблення;
 • рівноправ'я і самовизначення націй до їх повного відокремлення й утворення самостійних держав;
 • скасування національних й релігійних привілеїв та обмежень;
 • вільний розвиток будь-якої нації.

Зовнішня політика

 • Укладення Брестського миру з Четверним союзом - 3 березня 1918 р.

 
| Карта сайту |