Лютнева революція 1917 року в Росії

Причини

 • Низький рівень життя та неосвіченість мас населення.
 • Низький рівень економічного розвитку Росії, яка відставала від провідних європейських країн.
 • Постійні політичні кризи, дезорганізація державного апарату.
 • Ненависть народу до привілейованих станів, падіння авторитету імператора.
 • Прагнення економічно сильної буржуазії захопити владу.
 • Воєнні поразки, великі втрати армії.
 • Невирішеність аграрного питання та національного питання.

Мета

 • Ліквідація самодержавної форми правління і перехід до парламентської демократії.
 • Створення умов для вільного розвитку ринкової системи на селі, ліквідація поміщицького землеволодіння.
 • Демократизація суспільно-політичного життя країни.
 • Забезпечення вільного розвитку націй.
 • Гарантія захисту соціальних прав трудящих.

Рушійні сили

 • Буржуазія.
 • Робітничий клас.
 • Селянство.

 
| Карта сайту |