Література

Неокласицизм (ХVІІІ - початок ХІХ ст.)

Характерні риси

 • Антична спадщина, стриманість і гармонія - ідеальний взірець для наслідування.
 • Людина є господарем природи.
 • Відображення високих моральних та героїчних ідеалів.
 • Провідне місце етичних проблем і сили розуму.

Представники: Й. В. Гете, Ф. Шіллер (Німеччина), Дж. Свіфт, Д. Дефо (Англія), Г. Державін (Росія), Вольтер, Д. Дідро (Франція).

Романтизм (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.)

Характерні риси

 • Оспівування почуттів людини.
 • Підкреслення індивідуалізму та винятковості героїв.
 • Заперечення умовностей, створених суспільством.
 • Поклоніння перед непідкореними силами природи.

Представники: М. Лермонтов, О. Пушкін (Росія), А. Мюссе, В. Гюго (Франція), Дж. Байрон, В. Скотт (Англія), Г. Гейне, брати Грімм (Німеччина).

Реалізм (від 30-х років XIX ст.)

Характерні риси

 • Перевага проблем людини і суспільства, "маленької людини"
 • Прагнення відтворити типові характери, конфлікти, об'єктивно відображати життя.

Представники: Марк Твен (США), В. Теккерей, Ч. Діккенс (Англія), М. Гоголь, О. Пушкін (Росія), Г. Флобер, Стендаль, О. де Бальзак (Франція).

Критичний реалізм (друга половина XIX - початок XX ст.)

Характерні риси

 1. Герої - породження суспільства.
 2. Мета - правдиве, об'єктивне відображення дійсності.

Представники: Ф. Достоєвський (Росія), Т. Драйзер (США), Б. Шоу (Англія), Г. де Мопассан (Франція).

Натуралізм (остання третина XIX ст.)

Характерні риси

 • Мета - безпристрасне відображення реальності.
 • Реальність обумовлена фізіологічною природою людини і середовищем.
 • Піднято раніше заборонені теми, на загальний огляд виставлено непривабливий зворотний бік життя.

Представники: Г. Гауптманн (Німеччина), брати де Конкури, Е. Золя (Франція).

Символізм (1870 - 1910 рр.)

 • Мета - художнє вираження почуттів та інтуїтивного розуміння суті речей за допомогою символів.
 • Пріоритет духовного над матеріальним.
 • Багатозначність образів. гра асоціацій.
 • Домінування містичних мотивів.
 • Неприйняття дійсності, передчуття світових історичних змін.

Представники: О. Блок, Ф. Сологуб, М. Метерлінк (Росія), А. Рембо, П. Верлен (Франція).


 
| Карта сайту |