Розвиток природничих наук

Математика

 • М. Лобачевский (Росія) - Система неевклідової геометрії: в основу покладено твердження, що через точку на площині, що лежить поза даною прямою, можна провести кілька прямих, що не перетинають цю пряму.

Хімія

 • А. Авогадро (Італія) - Припущення, що в рівних об'ємах газів міститься однакова кількість молекул.
 • Дж. Дальтон (Англія) - Поняття "атомна маса"; вперше визначено атомну масу хімічних елементів.
 • П'єр і Марія Кюрі (Франція) - Дослідили радіоактивне випромінювання, ввели термін "радіоактивність".

Фізика та астрономія

 • П. Лаплас (Франція) - Теорія походження сонячної системи з первинної туманності.
 • А. Лавуазьє (Франція) - Закон збереження маси речовини.
 • А. Ампер (Франція) - Явище механічної взаємодії електричних струмів та закон цієї взаємодії.
 • А. Вольт (Італія) - Хімічне джерело електричного струму - вольтів стовп.
 • Г. Ом (Німеччина) - Кількісне співвідношення між величинамиопору електричного ланцюга, електрорушійної сили та сили струму.
 • Дж. Джоуль (Англія) - Довів закон збереження енергії та отримав теплоту за рахунок механічної роботи.
 • М. Фарадей (Англія) - Поняття "електромагнітне поле".
 • Ж.Б. Фуко (Франція) - Підтвердив обертання Землі навколо осі за допомогою "маятника Фуко".
 • Й. Галле (Німеччина) - Відкрив планету Нептун.
 • К. Ціолковський (Росія) - Обгрунтував можливість використання ракет для міжпланетних експедицій.

Біологія

 • Ж.-Б. Ламарк (Франція) - Учення про еволюцію, термін "біологія".
 • А. Левенгук (Голландія) - Мікроскоп.
 • Ж. Кюв'є (Франція) - Вперше дослідив і описав викопані рештки вимерлих форм життя на Землі.
 • Т. Шванн (Німеччина) - Теорія про клітинну будову рослинних і тваринних організмів та подібність рослинних і тваринних клітин.
 • Ч. Дарвін (Англія) - Теорія еволюції шляхом природного добору.
 • Л. Пастер (Франція) - Поклав початок розвитку медичнох мікробіології та вченню про імунітет, винайшов спосіб пастеризації.
 • З. Фрейд (Австро-Угорщина) - Основи психоаналізу.
 • Г. Мендель (Австрія) - Основи генетики.

 
| Карта сайту |