Особливості формування індустріального суспільства

Індустріальне суспільство - це стадія розвитку суспільства.

Індустріальному суспільству характерні:

 • зв'язок з машинним виробництвом;
 • урбанізація;
 • затвердження ринкової економіки;
 • становлення демократії;
 • становлення громадянського суспільства та правової держави;
 • НТР (Науково-технічна революція);
 • монополізація економіки.

НТР (Науково-технічна революція) - якісний переворот в розвитку продуктивних сил на основі прискореного розвитку науки і техніки.

Особливості НТР:

 • перетворення науки на безпосередню продуктивну силу;
 • перехід на рідке паливо та електрику;
 • застосування мінеральних добрив, сільськогосподарських машин;
 • революція у військовій справі: воєнна авіація та танки, військово-морський флот, вибухові речовини, отруйні гази, хімічна зброя, засоби радіозв'язку.

Монополізація економіки - концентрація виробництва.

Види монополій:

 • картель - угода між підприємцями щодо збуту продукції;
 • синдикат - форма об'єднання підприємств у коаліційний діяльності при збереженні виробничої та юридичної самостійності;
 • концерн;
 • трест.

 
| Карта сайту |