Повстання декабристів

Декабристи - це дворянські революціонери, які в грудні 1825 р. підняли збройне повстання проти самодержавства і кріпосництва.

Причини повстання:

 • політична, економічна, культурна відсталість Росії від західноєвропейський країн;
 • абсолютна монархія;
 • кріпосне право;
 • Вітчизняна війна 1812 р. проти Наполеона.

Перші організації декабристів:

 • "Союз порятунку" в Петербурзі. Засновники: Олександр Муравйов, Микита Муравйов, Матвій Муравйов-Апостол, Павло Пестель. Мета: ліквідація кріпацтва; встановлення конституційної монархії.
 • "Союз благоденства" 1818 р. Москва;
 • "Північне товариство" М. Муравйов та "Південне товариство" П. Пестель 1821-1825 рр.

Програма "Північного товариства" - Конституція (П. Муравйов) - передбачала:

 • ліквідацію кріпосного права;
 • встановлення конституційної монархії (імператор, двопалатне Народне Віче);
 • наділення людей громадськими правами і свободами (свобода друку, слова, віросповідання, зборів);
 • встановлення високо майнового цензу (виборче право).

Програма "Південне товариства" - "Руська правда" (П. Пестель) - передбачала:

 • ліквідація кріпацтва;
 • наділення селян землею;
 • встановлення республіки (однопалатний парламент);
 • наділення людей громадськими правами і свободами (слова, друку, віросповідання);
 • введення прямого і рівного для всіх виборчого права.

14 грудня 1825 року - повстання в Петербурзі. Керівники повстання: Сергій Муравйов-Апостол та Михайло Бестужев-Рюмін.

22 грудня 1825 року - повстання Чернігівського полку в Україні.

Повстання було придушено, а його 5 керівників страчено: Павло Пестель, Кіндрат Рилєєв, Сергій Муравйов-Апостол, Михайло Бестужев-Рюмін, Петро Каховський.


 
| Карта сайту |