Зміни у світі наприкінці XVIII - у ХІХ ст.

Зміни в господарстві:

 • аграрний переворот: використання сівозмін, мінеральних добрив, меліорація, застосування сільськогосподарської техніки;
 • промисловий переворот: перехід від ручної праці на мануфактурах до машинного виробництва на фабриках і заводах;
 • винайдення парової машини - 1784 р. Уатт;
 • винайдення пароплава - 1807 р. американський винахідник Фултон;
 • виробництво заліза і сталі - англієць Бессемер і французький інженер Мартен.

Зміни в характері праці:

 • створення конвеєра - американський інженер Тейлор;
 • створення монополій.

Зміни у соціальному та політичному житті:

 • зміцнення економічної та політичної влади буржуазії;
 • утвердження парламентаризму в Європі;
 • розвиток трьох політичних течій: лібералізм, консерватизм, соціалізм.

Розвиток культури:

 • нова наукова культура світу;
 • панування ідей просвітництва;
 • реалізм;
 • зміна становища церкви;
 • сформування основних рис особистої: працьовитість, ощадливість.

 
| Карта сайту |