Французьке Просвітництво

Просвітництво - ідейна течія кінця XVII - XVIII ст., заснована на переконанні у вирішальній ролі розуму й науки у пізнанні "природного порядку". Просвітники виступали проти феодально-абсолютистського режиму, за політичні свободи і громадянське рівноправ'я.

Просвітник Шарль Монтеск'є (1689 - 1755 рр.)

Погляди

На державний устрій:

 • противник абсолютної монархії;
 • влада має поділятися на законодавчу, виконавчу і судову.

На права людини:

 • основі права і свободи має гарантувати держава;
 • права громадян мають бути рівними;
 • добробут людей має грунтуватися на дотриманні законів.

На релігію:

 • церква має бути відокремленою від держави.

Просвітник Вольтер (1694 - 1778 рр.)

Погляди

На державний устрій:

 • противник абсолютної монархії;
 • зміни в державі мають відбуватися шляхом реформ, проведених "освіченим монархом".

На права людини:

 • недоторканність приватної власності;
 • рівність прав громадян;
 • противник поширення просвітництва серед селян і міських низів.

На релігію:

 • критикував церкву;
 • вважав релігію необхідною для утримання народу в покорі;
 • припускав існування Бога як розумного першопочатку світу.

Просвітник Жан-Жак Руссо (1712 - 1778 рр.)

Погляди

На державний устрій:

 • абсолютизм - несправедлива влада;
 • прибічник демократичної республіки.

На права людини:

 • рівність усіх людей;
 • обмеження права приватної власності;
 • інтереси людини мають бути підпорядковані інтересам суспільства.

На релігію:

 • критикував католицьку церкву;
 • вважав релігію основою людської особистості.

Просвітник Дені Дідро (1713 - 1784 рр.)

Погляди

На державний устрій:

 • противник абсолютної монархії.

На права людини:

 • гарантії прав і свобод;
 • рівність усіх перед законом;
 • віротерпимість.

На релігію:

 • визнавав існування Бога;
 • прибічник створення нової "природної релігії".

 
| Карта сайту |