Періодизація Нового часу

Нова історія - історія зародження й розвитку капіталістичних відносин як основи західної цивілізації (1492 - 1914 рр.)

I період (1492 - 1789 рр.)

 • Засвоєння європейцями нових земель.
 • Поширення представницьких органів влади - парламенту.
 • Формування більшості сучасних європейських держав.
 • Обмеження впливу католицької церкви.
 • Стрімкий розвиток науки, що призвів до технічних винаходів.
 • Пощирення ідей гуманізму.
 • Формування сучасних мов і національних культур.

II період (1789 - 1914 рр.)

 • Початок промислового перевороту - заміни ручного промислового виробництва на машинне.
 • Розвиток техніки, поява нових засобів зв'язку, транспорту, нових галузей промисловості (машинобудівної, хімічної, електротехнічної тощо).
 • Розвиток торгівлі, світового ринку.
 • Провідне місце в суспільстві посіли підприємці-власники і наймані робітники.
 • Зародження правової держави, становлення демократії, політичних партій.
 • Виникнення націоналізму, боротьби за досягнення національної незалежності бездержавними народами.

 
| Карта сайту |