Капіталістичне виробництво та технічні нововведення Нового часу

Капітал - Справа (торгівля, банки, мануфактурне виробництво) - Прибуток

Мануфактура

 • Ручна праця.
 • Розподіл праці.
 • Праця найманих робітників.
 • Велике виробництво.

Технічні нововведення

 • Використання енергії вітру й води.
 • Розвиток текстильного виробництва, виготовлення скла, мотузок тощо.
 • Удосконалення виробництва вогнепальної зброї, поява мушкетів та аркебуз.
 • Поява журналів і газет.
 • Зростання ролі сухопутних доріг.

Нові верстви населення

 • Буржуазія: "нові дворяни", які організовували капіталістичне виробництво з метою одержання прибутку; банкири, власники мануфактур, купці, лихварі.
 • Наймані робітники - безземельні селяни, розорені ремісники, підмайстри тощо.
 • Інтелігенція - люди розумової праці: лікарі, викладачі університетів, вчені, юристи тощо.

 
| Карта сайту |