Правління імператора Юстиніана I (527 - 565 рр.)

Характеристика

Зовнішня політика:

  • збільшено візантійські володіння у Криму;
  • боротьба зі слов'янськими, аварськими та болгарськими племенами, що здійснювали напади на Візантію;
  • приєднано Північну Африку, Південно-Східну Іспанію, Італію.

Внутрішня політика:>

  • створено "Кодекс Юстиніана" (раб розглядався як людина, а не річ; громадяни проголошені рівними перед законом; права жінки в родині зрівняні з правами чоловіка);
  • знижено податки, практикувалася роздача грошей бідноті;
  • придушено повстання "Ніка" (532 р.), учасники якоговимагали зміну уряду;
  • підтримка розвитку ремесла і торгівлі: за його правління налагоджено виробництвошовку;
  • на кордонах імперії зведено оборонний вал, побудовано храм Святої Софії у Константинополі.

Результат: на певний час Юстиніан об'єднав під своєю владою майже всі території колишньої Римської імперії.


 
| Карта сайту |