Характеристика європейського Середньовіччя

Середні віки - історичний період, що охоплює кінець V - XV ст.

Раннє Середньовіччя (кінець V - перша половина XI ст.).

 • Економічний занепад.
 • Панування натурального господарства, що виробляє продукти майже винятково для внутрішнього споживання, а не на продаж, зв'язок з ринком є нерегулярним.
 • Слабкі культурні, торговельні та інші зв'язки між регіонами і країнами.
 • Формування основних суспільних станів: рицарства, духовенства і селянства.
 • Масштабні міграції (переміщення населення) та завоювання.
 • З'являються три світи - православний, католицький, ісламський.
 • Надзвичайно низький рівень освіченості.
 • Залежність культури від христи янської релігії та церкви.

Розвинене Середньовіччя (друга половина XI - XIII ст.).

 • Розквіт західноєвропейської середньовічної цивілізації.
 • Інтенсивна урбанізація - зростання міст і міського населення, поширення міського самоврядування.
 • Пожвавлення торгівлі та господарського життя.
 • Ремісниче виробництво стає цеховим.
 • Формування бюргерства - міщанства.
 • Масове закріплення селян.
 • Посилення папства, спалахи єретичних рухів.
 • Феодальна роздробленістьдержав.
 • Бурхливий розвиток культури і освіти.

Пізнє Середньовіччя (XIV - XV ст.).

 • Зародження капіталістичних відносин.
 • Розкріпачення селян.
 • Заміна рицарства на дворянство.
 • Поява феодальної станової монархії.
 • Послаблення папства.
 • Церква втрачає вплив на культуру і повсякденне життя.
 • Створення національних держав.

 
| Карта сайту |