Наростання кризи імперії. Реформи Діоклетіана (284 - 305 рр.)

Політична криза

 • Поява так званих "сенатських" (проголошених Сенатом) і "солдатських" (проголошених армією) імператорів, які часом не правили й одного року.
 • Армія стала вирішальною силою в державі.
 • Початок розпаду імперії: відокремлення Галлії, Єгипту та інших провінцій.
 • Посилення тиску варварів на кордони імперії.

Економічна криза

 • Поява "рабів з хатинами": рабовласники наділяли рабів ділянками землі, дозволяли заводити сім'ї, будувати житла, займатися ремеслом в обмін на частину прибутку.
 • Поява колонів - вільних безземельних селян, які обробляли землю землевласника, віддаючи частину врожаю.
 • Розірвання економічних зв'язків та зростання цін на товари через політичну нестабільність.

Реформи Діоклетіана (284 - 305 рр.)

Політична реформа

 • Державу поділено на чотири частини між двома співправителями - августами та їхніми помічниками - цезарями.
 • Сенатори не вирішували загальнодержавні питання.
 • Намісників позбавлено військової влади, що послабило їх вплив.

Військова реформа

 • Скасовано добровільну військову службу.

Фінансова реформа

 • Утверджено максимальні ціни, перевищення яких загрожувало смертною карою.
 • Встановлено єдину в імперії зарплату.
 • Проведено загальний перепис населення імперії, впроваджено подушний податок.

Релігійна реформа

 • Спробував запровадити єдиний для всієї імперії культ особи імператора, проти чого виступили християни.
 • Видано закони проти християн, яких під загрозою смертної кари змушували зректися своєї віри.

Результати реформ

 • Імператорська влада стала необмеженою.
 • У 305 році Діоклетіан добровільно зрікся влади.

 
| Карта сайту |