Філософія й література

Філософи

  • Цицерон - засновник європейського ораторського мистецтва.
  • Тіт Лукрецій Кар: світ складається з атомів, які розпадаючись в одному місці, поєднуються в іншому, створюючи нові світи.
  • Сенека: людина має зосередитися на самовдосконаленні, уникаючи участі у громадському і політичному житті.
  • Марк Аврелій: під владою людиною перебувають тільки її думки.

Письменники

  • Плавт, Теренцій - автори комедій, що висміювали легковажність, жадність, прославляли давні римські традиції.
  • Вергілій написав поему "Енеїда".
  • Видатні поети - Горацій, Овідій Назон.
  • Плутарх склав порівняльні життєписи найвідоміших греків і римлян.

 
| Карта сайту |