Реформи братів Гракхів

Тиберій та Гай Гракхи - народні трибуни II ст. до н. е.

Реформи Тиберія Гракха (162 - 133 рр. до н. е.)

  • Обмеження розміру землі, яка може перебувати в руках окремих осіб.
  • Надлишки землі надавали малозабезпеченим селянам у спадкову оренду.
  • Розподіл захоплених під час війни скарбів серед плебеїв та придбання сільськогосподарського реманенту.

Реформи Гая Гракха (153 - 121 рр. до н. е.)

  • Поставлене питання про зрівняння всіх італійців у правах з римлянами.
  • Продаж хліба малозабезпеченим плебеям за зниженою ціною.
  • Забезпечення воїнів одягом за кошти держави.
  • Широке будівництво шляхів в Італії давало заробіток бідноті й сприяло розвитку торгівлі.

Результати

  • Тиберій і Гай вбиті внаслідок провокації сенаторів.
  • Майже 80 000 громадян отримали землю, проте не були ліквідовані причини зубожіння селянства.

 
| Карта сайту |