Давньогрецька наука

Давньогрецька наука - це філософія ("любов до мудрості"), яка не знала поділу на окремі галузі.

Піфагор - створив оригінальну арифметику і геометрію; першим визначив, що Земля має форму кулі.

Фалес - вода є першоосновою всього існуючого, а земля - диск, що плаває у воді.

Анаксагор - місяць світить відбитим сонячним світлом; пояснив походження сонячних затемнень.

Геракліт - все у світі перебуває у безкінечному русі, розвитку і зміні.

Сократ - осягнути справжній сенс речей людина може, ставлячи запитання і шукаючи на них відповіді.

Гіппократ - засновник наукової медицини: сформулював правила спостереження за перебігом хвороби, розробив етику поведінки лікаря стосовно пацієнта.

Геродот - "Батько історії", який написав 9-томну "Історію греко-перських воєн".

Демокрит - усе існуюче складається з атомів.

Аристотель - узагальнив і розподілив знання на окремі науки, кожна з яких отримала назву (політика, ботаніка, фізика). Вважав, що Земля - куля, що перебуває в центрі Всесвіту, а Сонце й зірки обертаються навколо неї.


 
| Карта сайту |