Відокремлені обставини і додатки

Обставини, виражені дієприслівниковим зворотом і одиничними дієприслівником, майже завжди відокремлюються.

Сполучники, які з'єднують не однорідні обставини, а однорідні присудки чи частини складного речення, не входять у склад відокремлених обставин і відокремлюються від них комами. Наприклад: Степ, струснувши з себе росу та зігнавши примітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором. (Панас  Мирний). /та з'єднує однорідні обставини, виражені дієприслівниковими зворотами/.  Черниш дістав трикутник листа і, нахилившись до багаття, розгорнув його. (О. Гончар). /і з'єднує однорідні присудки/.

У деяких випадках обставини, виражені дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом, не відокремлюються.

1. Не відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковим зворотом, якщо вони виступають однорідними членами до невідокремлених обставин. Наприклад: Усі з радісним голосом і випереджаючи один одного побігли назустріч гостю.

2. Не відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковим зворотом, якщо вони  за змістом тісно пов'язані з дієсловом-присудком (в тому числі звороти фразеологічного типу заломивши руки, не чуючи ніг тощо). Наприклад: Цю гімнастичну вправу виконують лежачи на килимі. Дівчата працювали не покладаючи рук.

3. Не відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковим зворотом (утвореним дієприслівниковим і сполучним словом який), у складі підрядного означального речення. Наприклад: Він радісно покинув місто, живучи в якому натерпівся стільки лиха.

4. Не відокремлюються обставини, виражені одиничним дієприслівником, якщо вони вказують на спосіб дії (як? яким способом?) і стоять зразу ж після присудка. Наприклад: Бійці сиділи задумавшись. (О. Гончар).

5. Не відокремлюються обставини, виражені одиничним дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом, на початку яких стоїть підсилювальна частка і (й). Наприклад: Можна вміти добре плавати й не будучи спортсменом.

Обов'язково відокремлюються обставини, виражені іменником з прийменниками незважаючи на, починаючи з, кінчаючи (які подібні до дієприслівників). Наприклад: Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під'їзду театру панувало пожвавлення. (В. Собко). Інші обставини, виражені іменником з прийменником, відокремлюються за бажанням автора.

Відокремлені додатки

Відокремлюються лише ті додатки, які мають значення виключення або виділення і починаються словами крім, окрім, опріч, замість, за винятком, на відміну від і под. Наприклад: Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки. (М. Стельмах).


 
| Карта сайту |