Відокремлені означення

Якщо означення стоїть безпосередньо перед означуваним іменником (або сполученням іменника з прикметником), то воно звичайно не відокремлюється.

Відокремлення узгоджених означень

1. Відокремлюються поширені та непоширені означення, якщо вони залежать від займенника. (Сильна і вправна, вона працювала завзято і самовіддано. (В. Сосюра)).

2. Відокремлюються поширені та непоширені означення, якщо вони залежать від пропущеного підмета. (Навіки, праведний, заснув. (Т. Шевченко)).

3. Відокремлюються поширені та непоширені означення, якщо вони мають обставинний відтінок (до них можна поставити запитання від присудка чому? за якої умови? незважаючи на що?). (Ліда, вражена, помалу відступає від нього (О. Корнійчук) (відступає (чому?), бо вражена)).

4. Відокремлюються поширені та непоширені означення, що залежать від означуваного іменника, але відділені від нього іншими членами речення (особливо присудком). (Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ. (О. Довженко)).

5. Відокремлюються поширені означення, якщо вони стоять після означуваного слова. (Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли. (О. Гончар).

6. Відокремлюються два або більше непоширених означень, що стоять після означуваного іменника, якщо перед ним вже є узгоджене означення відсутнє, то відокремлення не обов'язкове. (Прощай, синє море, безкрає, просторе. (Леся Українка)).

Примітка! Якщо після означуваного іменника стоїть одиничне означення, то воно не відокремлюється. (Тиху задуму вечірню напрасна буря розвіяла. (Леся Українка)).

Увага! Не слід плутати означення та іменну частину складного іменного присудка, яка виражена прикметником або дієприкметником. (А навкруги вся ніч переповнена (складений іменний присудок) розміряним шумом хлібів. (О. Гончар). Тільки один Варчук стояв біля вікна спокійний (складений іменний присудок). (М. Стельмах)).

Відокремлення неузгоджених означень

Неузгоджені означення звичайно не відокремлюються.

Неузгоджені означення, виражені іменниками в непрямих відмінках з прийменниками (чи без них), у деяких випадках відокремлюються.

1. Відокремлюються неузгоджені означення, якщо вони відносяться до власних імен. (Клим, з бичачою шиєю, мав уже власний розум і кулаки не менші за батькові. (П. Панч)).

2. Відокремлюються неузгоджені означення, якщо вони стоять в одному ряду з узгодженими відокремленими означеннями. (Переляканий, запорошений снігом, без шапки, мчав Василько по дорозі назустріч холодному вітрові. (М. Коцюбинський)).

3. Відокремлюються неузгоджені означення, виражені інфінітивом, якщо перед ними можна поставити слова а саме. (Взагалі він має дивну властивість - (а саме) зникати при очах... (О. Гончар)).

В інших випадках неузгоджені означення можуть відокремлюватися, якщо потрібно підкреслити їх змістову важливість у реченні. (Автоматники, на веломашинах, на мотоциклах, неслися вперед при самій землі. (О. Гончар)).


 
| Карта сайту |