Розділові знаки при однорідних членах речення

Члени речення, які в одному плані стосуються того самого слова в реченні, відповідають на те саме питання і вимовляються з інтонацією переліку або протиставлення, називаються однорідними.

Однорідні члени одного ряду є тими самими членами речення: або всі тільки підмети, або всі тільки прямі додатки, або всі тільки обставини способу дії і т. д.

Однорідні члени речення звичайно на письмі розділяються комою. Проте деколи між ними ставиться крапка з комою або тире.

1. Крапка з комою ставиться між поширеними однорідними, особливо якщо в їх складі розділові знаки. (Діждали весни, - город Мотря одкопала, скопала, засадила; хату вимазала, обліпила; призьбу жовтою глиною підвела; коло хати віником обмела. (Панас Мирний).

2. Тире ставиться між  двома однорідними членами речення, якщо другий член протиставляється першому (перед ним можна поставити сполучник а, але), виражає причину, наслідок, раптову зміну подій. (Вітер в гаї не гуляє - вночі спочиває. (Т. Шевченко). Стукіт помалу затихав, затихав - і вмер. (І. Нечуй-Левицький)).

Однорідні члени речення поєднуються між собою сурядним зв'язком як за допомогою сполучників, так і без них.

Кома при однорідних членах речення ставиться:

1. Якщо однорідні члени речення, з'єднані протиставними сполучниками а, але, проте, зате, однак, та (= але), то кома ставиться завжди: О, а (але)О. (Тужлива пісня зринає з сопілки, та не розважа сумного серця... (М. Коцюбинський).

2. Якщо однорідні члени речення поєднані безсполучниковим зв'язком: О, О, О. (Коні вгрузали в сніг, падали, хропли, підводились, повзли на колінах (О. Десняк).

3. Між однорідними членами речення перед повторюваними сполучниками (єднальними й розділовими) і...і, то...то, не то...не то, та...та, ні...ні, або...або, чи...чи, чи то...чи то: і О, і О, і О. (У кожного з нас є дома або дружина, або діти, або наречена. (О. Гончар).

Примітка! Кома ставиться між всіма однорідними членами також тоді, якщо тільки частина з них з'єднана повторюваними сполучниками, а інші за допомогою інтонації: і О, і О, О, О, О. (Тягнуться до сонця і квіти, і трави, віти кучеряві, гори голубі. (В Сосюра)).

4. Між парами однорідних членів, з'єднаних єднальними сполучниками і (й), та (-і): О, О. О і О. (Дихнуло з півночі і півдня, з заходу і сходу. (П. Тичина).

5. Між однорідними членами речення, з'єднаними парними сполучниками, перед другим сполучником: як...так і; хоч...але; якщо не...то; не тільки...але й; стільки...скільки: Не тільки О, а й О. (Не тільки її, а й матір стару стали цуратися люди. (Панас Мирний).

6. Якщо перелік уже продовжується, то кома ставиться перед кожним сполучником: О, і О, І О. (Буде дощ, і туман, і роса. (Д. Усенко)).

Кома не ставиться:

1. Якщо єднальний (і, й, та = і) або розділовий (чи, або) сполучники вжиті один раз: О і О. О або О. (Сила та розум - краса людини. (Нар. тв.)).

2. Якщо два однорідні члени речення з'єднані повторюваними сполучниками і, ні, становлять стійкий вираз. (і сміх і гріх, ні риба ні м'ясо, ні туди ні сюди та ін.).

3. Перед першим повторюваним сполучником, якщо з нього починається перелік: то О, то О. (Силуети гір то випливали, то ховалися за сіткою весняного дощу. (Ю. Яновський)).

4. Якщо єднальні сполучники, що повторюються, з'єднують пари однорідних членів, які є різними членами речення. (Я знав міста, ліси і гори і в морі бачив кораблі. (А. Малишко)).

5. Між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух та його мету (піду, подивлюся).

6. Якщо між двома однаковими чи близькими за значенням словами стоїть частка не (хата не хата, впіймав не впіймав).

Примітка! Не є однорідними уточнюючі та пояснюючі члени речення. (У темному гаю, в зеленій діброві, на припоні коні отаву скубуть; осідлані коні, вороні, готові. (Т. Шевченко)).


 
| Карта сайту |