Порівняльний зворот

Порівняльні звороти вводяться в речення словами як, мов, немов, наче, неначе, ніби, нібито, ніж і под. Порівняльні звороти виконують роль членів речення (крім підмета і прикладки.

Порівняльні звороти - члени речення відокремлюються залежно від того, роль якого члена речення вони виконують.

Порівняльні звороти не відокремлюються:

1. Якщо вони виконують роль простого дієслівного присудка й надають йому відтінки порівняння. (Чисті та свіжі стіни ніби випромінювали ласку. (Є. Гребінка)).

2. Якщо вони виконують роль іменної частини складеного іменного присудка. (Він був неначе сонний.    (М. Коцюбинський)).

3. Якщо вони виконують роль іменної частини складеного іменного присудка (як + іменник). (І сорок літ ішов Франко-сіяч - і спів його звучав не раз як плач... (Д. Павличко) - Його спів, коли звучав, був плачем. (Зміст речення зберігається, значить звучав як плач - складний іменний присудок)).

Увага! Не слід плутати такі складні присудки зі сполученням присудок + обставина, виражена порівняльним зворотом: Іній блищав, як сіль. При перебудові таких речень на складнопідрядне часу іменник звороту потрібно поставити в Ор. в.: Іній, коли блищав, був сіллю (іній не був сіллю, а був лише подібний до неї, значить порівняльний зворот - обставина).

4. Якщо вони виконують роль додатка. (Свіжий перший сніг укрив долини ніби тонким дорогим полотном. (І. Нечуй-Левицький)).

Порівняльні звороти - члени речення відокремлюються:

1. Якщо вони виконують роль означення. (Стоїть дівка, як калина. (Нар. твор.)).

2. Якщо вони виконують роль обставини. (Час летів, немов на крилах, і мов сон, життя минало. (Леся Українка).

Примітка. Виділяються вставні словосполучення, які мають форму порівняльного звороту: як завжди, як звичайно, як і раніше, як правило, як виняток (оцінка повідомлюваного з т. з. звичайності), як навмисне (емоційна оцінка) і под.

Увага! Порівняльний зворот у реченні ніколи не виконує ролі прикладки, тому його не слід плутати з прикладкою, яка вводиться в речення словом як.

Незалежно від того, у ролі яких членів речення вони виступають, порівняльні звороти не відокремлюються:

1. Якщо перед ними наявні прислівники майже, зовсім. (Іній блищав зовсім як сіль. Іній блищав майже як сіль.).

2. Якщо вони входять до стійких лексичних словосполучень типу: холодний як лід, білий як стіна, упав як підкошений і под. (Панас Кандзюба бігав по хатах як навіжений. (М. Коцюбинський)).

Примітка! Не ставиться кома у реченнях зі словосполученнями типу не раніше як (ніж), більш як (ніж, менш як (ніж), як слід, як треба, як повинно бути, незважаючи на наявність слова як у їх складі. (Подумай як слід. Цього більш як достатньо.).

Порівняльні звороти - члени речення не слід плутати з підрядною частиною складнопідрядного речення, яка приєднується до головної частини порівняльними словами як, мов, немов, наче, неначе, ніби, нібито, ніж і под. Такі підрядні можуть мати форму повного двоскладного чи односкладного речення або речення з пропущеним підметом, але наявним присудком: Орест Білинський говорив тихим, байдужим голосом, ніби переповідав не свої, а чужі думки. (І. Вільде). Ставити розділові знаки між головною та підрядною частиною таких складнопідрядних речень потрібно керуючись пунктуаційними правилами складного речення.


 
| Карта сайту |