Розділові знаки при вставлених словах і реченнях

1. Виділяються комами

Вставлені речення, якщо містять супутнє зауваження, що за змістом прямо зв'язане з основним реченням, і різко не випадають з його синтаксичної структури. Такі вставлені слова та речення вимовляються майже таким самим тоном, як і основне речення, і разом з ним легко перебудовуються у складне речення. (Звали нашого діда, як я вже потім довідавсь, Семеном. (О. Довженко). - Я вже потім довідався, що нашого діда звати Семеном.).

2. Виділяються тире

Вставлені слова і речення, якщо містять зауваження, які змінюють чи підсилюють емоційне ставлення до основного повідомлення. Такі вставлені слова і речення вимовляються підвищеним тоном і після них найчастіше ставиться знак оклику чи знак питання. (Іде Катерина у личаках - лихо тяжке! - і в одній свитині. (Т. Шевченко). Те, в якому стані Катерина - тяжке лихо!).

3. Виділяються дужками (чи комою з тире)

Вставлені слова і речення, якщо містять принагідні зауваження, які за змістом прямо не пов'язані з основним повідомленням, а лише пояснюють, доповнюють чи уточнюють зміст частини повідомлення (місця, часу, події, скорочення, абревіатури тощо). Такі вставлені слова і речення різко випадають з синтаксичної структури основного речення і вимовляються пониженим тоном. (Як тільки заплющу очі - кімната (вона тільки що стала моєю) раптом щезає. (М. Коцюбинський)).


 
| Карта сайту |