Розділові знаки в реченні з узагальнювальним словом

1. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то перед першим однорідним членом або словом, що до нього відноситься, ставиться двокрапка (На столі букети барвистих квітів: айстри, гвоздики, жоржини. (І. Цюпа)).

2. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то після останнього однорідного члена ставиться тире. (Ні спека дня, ні бурі, ні морози - не вб'є ніщо любов мою живу! (В. Сосюра)).

3. Якщо перед однорідними членами стоїть узагальнювальне слово, а однорідні члени, що йдуть після нього, речення не закінчують, то після них ставиться тире. (Усе: і це повітря, і покручені лози, і зів'яла трава - мимохіть нагадує їй щасливі хвилини її життя. (М. Коцюбинський)).

4. Якщо однорідні члени вжито зі словами а саме, як-от, наприклад, тобто, то перед ними ставиться кома, після них - двокрапка, а після однорідних членів - тире. (Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок - можна було викосити косою в траві. (О. Довженко)).


 
| Карта сайту |