Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення

Певні труднощі викликає розмежування обставин і додатків, виражених орудним відмінком.

Наприклад: Я знайомий і з кайлом, і з пером, і з багнетом (В. Сосюра) - безсумнівні додатки: знайомий (з чим?) з кайлом, з пером, з багнетом. Зеленими ланами Придніпров'я йшли на захід полки - йшли (де?) ланами - обставина місця, ланами (якими?) Придніпров'я - неузгоджене означення.

Ось ще кілька випадків. Порівняймо: На полонині багато гірських квітів і На яблуні з'явився перший цвіт. До члена речення на полонині цілком природним є запитання де? Це зумовлюється лексичним значенням іменника полонина, який має предметне значення і значення певного простору.

Словоформа місцевого відмінка на полонині - це обставина місця. А яким же членом речення виступає на яблуні? Це також обставина місця, але на відміну від іменника полонина іменник яблуня означає предмет, якому властивий малооб'ємний вияв у просторі. Тому до члена речення на яблуні логічно поставити також питання на чому? при цілком закономірному питанні де? Або: Ваза з квітами стоїть на вікні - ваза (яка?) з квітами - неузгоджене означення; стоїть (на чому? де?) на вікні - обставина місця; Поїхав (куди?) до озера - обставина, оскільки присудок поїхав означає дію, яка реалізується в певному напрямі, і Під'їхав (до чого? куди?) до озера - дієслово означає результативну дію з наближенням її до певного об'єкта - озера. Але: Дитина простягнула руки (до чого?) до іграшки - додаток (виражає об'єкт спрямування дії).

Отже, у випадку подвійного запитання - до форми залежного слова і відповідно до семантико-синтаксичних відношень між головним і залежним словом - перевагу віддаємо другому.

Послідовність визначення другорядних членів речення.

1. Якщо другорядний член речення виражений іменником у непрямому відмінку, тоді треба зважати на семантико-синтаксичне відношення, яке виражає він за іншим членом. Наприклад: У дверях будинку показалась господиня (П. Куліш). До слів у дверях формально можна поставити два питання (у чому? де?). Але разом із присудком показалась вони вказують на просторові відношення. Отже господиня показалась (де?) - у дверях. Я вчився любові в дядька Миколи (Л. Кисельов). До словоформи у дядька Миколи також можна поставити два питання (в кого? де?). Зміст речення підказує, що йдеться не про місце навчання, а про особу, яка навчала любові. Отже, до названого члена речення треба ставити питання (в кого?) як до непрямого додатка.

2. Якщо виникає питання щодо визначення означення чи додатка, вираженого родовим відмінком іменника, то треба вдатися до перетворення конструкції. Порівняйте: довгі ночі літа і довгі літні ночі. Або слово учителя і учительське слово. Перевагу віддають означальним відношенням, а не об'єктним, бо іменник характеризується за певною ознакою: квіти лісу (які? - лісові).

3. Іноді неможливо визначити член речення однозначно, тоді відповідь може бути така: член речення виражає подвійні відношення. Наприклад: Шукай змісту не в словах, а в думках (Петро Панч). У цьому реченні можна формально поставити два питання (в чому? і де?). Другорядний член речення може бути визначений і як додаток, і як обставина.


 
| Карта сайту |