Види простих речень

1. За складом граматичної основи.

  • Двоскладне. Має два головні члени - підмет і присудок, які групують навколо себе другорядні члени речення. (Людина стає людиною тільки серед людей. (Й. Бехер)).
  • Односкладне. Граматична основа складається з одного головного члена, який виконує предикативну функцію. (Не можна судити про людину з першого погляду. (Ж. Лабркйєр)).

2. За наявністю чи відсутністю другорядних членів.

  • Поширене. Крім головних, у реченні є ще й другорядні члени (Гарячий день розлив пекуче золото. (Є. Маланюк)).
  • Непоширене. Речення складається лише з головних членів, то воно називається непоширеним (Минув рік. Йшло літо. (У. Самчук)).

Предикативну основу двоскладного речення становлять два головні члени - підмет і присудок. Інші члени речення в різних зв'язках поширюють їх.


 
| Карта сайту |