Складносурядні речення

Складносурядні речення - це складне речення, частини якого рівноправні за смислом і пов'язані сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників.

Сурядні сполучники поділяються на:

  • єднальні - і (й); та (і); і..., і; ні..., ні; не тільки..., а й;
  • протиставні - а, та (а), але, та (але), проте, зате, однак;
  • розділові - або; чи; або..., або; чи..., чи; то..., то; не то..., не то.

Приклади складносурядних речень з різними видами сполучників

Повіяв вітерець, і стара верба зашелестіла своїм віттям. (єднальний сполучник і)

Світло обпалює метелика, але він рветься на простір, шукає світла. (протиставний сполучник але)

Або не сокіл я, або спалила мене неволя. (розділовий сполучник або..., або)

 

Складносурядні речення


 
| Карта сайту |