Синтаксис

Види простих речень

1. За складом граматичної основи.

  • Двоскладне. Має два головні члени - підмет і присудок, які групують навколо себе другорядні члени речення. (Людина стає людиною тільки серед людей. (Й. Бехер)).
Детальніше...
 
Загальна характеристика речення

Речення прийнято розрізняти за визначальною ознакою їхньої структури - за синтаксичною будовою: прості й складні.

За характером відображення дійсності: як реальний факт (ствердження або заперечення) чи нереальний (як спонукання, запитання, заклик та ін.).

Детальніше...
 
Складносурядні речення

Складносурядні речення - це складне речення, частини якого рівноправні за смислом і пов'язані сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників.

Сурядні сполучники поділяються на:

Детальніше...
 
Словосполучення

Словосполучення - це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв'язку (одне із слів у ньому є головним, а інші граматично залежні від нього): читати (що?) новелу; пишатися (ким?) братом; пишний (який?) сад.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

| Карта сайту |