Стильові ознаки офіційно-ділового стилю

Головними стильовими ознаками офіційно-ділового стилю є:

1) точність, що не допускає іншого тлумачення;

2) неприватний характер;

3) стандартизованість, стереотипність у побудові тексту;

4) регулювально-імперативний характер документів.

Точність формулювань для законодавчих текстів досягається передусім уживанням спеціальної технології, однозначної нетермінологічної лексики. Типова ознака ділового мовлення - обмежені можливості синонімічної заміни; повторюваність тих самих слів, переважно термінів.

Неприватний характер ділового мовлення виражається в тому, що в ньому відсутні дієслова 1-ї та 2-ї особи, особові займенники 1-ї та 2-ї особи, а форми 3-ї особи дієслова і займенника часто вживаються в неозначено-особовій формі, наприклад: підсумовують, переконують, зауважують.

Стандартизованість цього стилю мовлення виражається у вживанні великої кількості стійких зворотів, наприклад: набирати чинності, згідно з розпорядженням, оскарженню не підлягає, у визначеному порядку, порушити питання, відповідно до наказу, витяг із протоколу, доводимо до відома і т. ін.

Регулювально-імперативний характер текстів офіційно-ділового стилю спонукає до вживання неозначеної форми дієслова, почасти ланцюжка дієслів - взаємопов'язаних інфінітивів. Для посилення категоричності вживаються стилістично забарвлені прислівникові слова: повинен беззаперечно виконувати, необхідно вжити заходи, наполегливо усувати недоліки, неухильно дотримуватися, підприємець зобов'язаний та ін.


 
| Карта сайту |