Офіційно-діловий стиль

У сучасних умовах суспільного життя в Україні офіційно-діловий стиль української літературної мови у найтиповішій для нього формі представлений у розгалуженій системі документів: в оформленні актів, автобіографій, договорів, довідок, доповідей, доручень, записок, заяв, звітів, інструкцій, листів, наказів, постанов, посвідчень, пояснювальних записок, правил, протоколів, резолюцій, законів, характеристик, розпоряджень і т. ін. і вживається у сфері правових відносин, виробничих, службових.

Кожен із означених документів може вважатися окремим жанром офіційно-ділового мовлення. Сукупність таких жанрів формує мовну своєрідність офіційно-ділового стилю, в якому якнайменше виявляється індивідуальність мовця. У свій час це дало підстави відомому швейцарському лінгвісту Шарлю Баллі назвати офіційно-діловий стиль "найбільш нетворчим стилем, перед яким рівні всі - і геніальний поет, і завзятий канцелярист".

Офіційно-діловому стилю притаманні виразно-стандартні, тобто усталені й типові для нього мовні форми, слова і сполучення слів, структурні різновиди речень. З-поміж інших книжних стилів він вирізняється своєю відносною стійкістю і замкненістю, численними мовними стандартами - кліше.


 
| Карта сайту |