Основні терміни словотвору

Словотвір — розділ мовознавства, що вивчає способи та особливості творення похідних слів.

Непохідні слова — не утворені від інших слів (основа складається лише з кореня: небо, літо, тихий)

Похідні слова — утворені від інших слів; можна простежити їхній спосіб творення: небесний, літній, тихенько

Твірне слово — слово, яке повністю "лягає" в основу похідного слова: холод - холодний, ліс - праліс.

Твірна основа — частина слова, від якої творяться нові слова: кобза - кобзар, читати - читання.

Словотворчі засоби — префікси та суфікси, за допомогою яких утворюються нові слова: підсніжник - сніг.

Словотвірне гніздо - сукупність спільнокореневих слів, розташованих у такій послідовності, в якій вони утворювалися. Наприклад: учити - учитель - учителька - учительчин.


 
| Карта сайту |