Будова слова

Морфеміка (будова слова) - розділ мовознавства, що вивчає значущі частини слова (морфеми).

Значущими частинами слова с корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Основа — частина слова без закінчення. Вона виражає лексичне значення слова, тому є спільною для всіх форм слова (міст-о, міст-а, міст-у, міст-ом).

Закінчення - змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення (рід, число, відмінок, особу, час тощо) І слугує для зв'язку слів у словосполученні й реченні. Наприклад, у слові весняна закінчення вказує на жіночий рід, однину, називний відмінок. Закінчення мають усі змінні слова, хоча воно може бути нульовим, тобто таким, що не виражається звуком і не позначається літерою, але має певне граматичне значення: ліс, (чоловічий рід, однина), прочитав (минулий час, чоловічий рід, однина).

Не мають закінчень незмінювані слова:

  • прислівники (тихо, увечері, здалеку);
  • дієприслівники (співаючий, прибігши);
  • інфінітив дієслова (любити, знайти);
  • незмінювані слова іншомовного походження (таксі, поні, бюро).

Корінь — головна значуща частина слова, що містить спільне значення спільнокореневих слів (воля, воленька, звільнити).

Зауважте! Треба відрізняти спільнокореневі слова від слів з омонімічними коренями. Так, у словах гора, горе, горювати, угорі корінь гор, однак ці слова не є спільнокореневими, оскільки корінь у них має різне лексичне значення. Тому маємо дві групи споріднених слів: гора, угорі, гірка; горе, горенько, горювати.

Префікс - значуща частина слова, що стоїть перед коренем і слугує для творення слів із новим лексичним значенням або відтінком у значенні: осінній - передосінній; чекати - зачекати).

Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня та слугує для творення слів з новим лексичним значенням або відтінком у значенні; учити — учитель, калина — калинонька).

Різновидом суфікса є частка -ся(-сь), яка стоїть у кінці дієслів. Такий різновид суфікса називається постфікс: хвилюватися.


 
| Карта сайту |