Правопис складних прислівників

Разом пишуться

а) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: навічно, дотепер, отут, віднині, повсюди, забагато, підтюпцем, утричі, якнайкраще, позавчора.

Примітка. Від подібних прислівників слід відрізняти сполучення прийменників із незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників. Такі сполучення пишуться окремо: на потім, на завтра, до завтра (не відкладайте цього на потім, на завтра, до завтра), від сьогодні, на добраніч, на ура, за багато, на багато (пор.: стало набагато легше й зал на багато місць, забагато гуляєш і за багато років уперше приїхав).

б) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником: додому, наверх, ввечері, замужем, безвісти, опівдні, уголос.

в) Прислівники, утворені за допомогою префіксів, а також префіксів і суфіксів одночасно, пишуться разом, якщо до складу при слівника входять суфікси:

-о, -е(-є): втретє, вдруге, задовго (крім префікса -по і суфікса -е: по-друге);

-и, -ки: залюбки, навіки (крім префікса -по: по-заячи);

-у(-ю): скраю, здалеку;

-а(-я): зрання, зліва;

-і: напоготові, вгорі.

г) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника із займенником (навіщо, втім, внічию), або сполученням кількох прийменників із будь-якою частиною мови (попідтинню, навтікача, завбільшки).

ґ) Складні прислівники, утворені злиттям коренів чи основ слів завжди пишуться разом: праворуч, горілиць, мимохіть, босоніж.

д) Прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, ні-, де-, чим-, чи-, що-, як- з будь-якою частиною мови пишуться разом (анітрохи, чимало, ніде, деколи, абияк, щороку, чимдуж, якнайкраще), але слід розрізняти прислівники з однозвучними іншими частинами мови (Ударив у (що?) бік. Він повернув (куди?) убік.).

Через  дефіс пишуться прислівники, якщо вони утворені

а) За допомогою префікса -по і суфіксів -ому, -єму, -е, -и: по-моєму, по-українському, по-сусідськи, по-друге.

б) За допомогою часток казна-, хтозна-, будь-, бозна-, небудь-, -от, -то, -таки: хтозна-коли, казна-як, будь-коли, бозна-де, як-от, якось-то, знов-таки.

в) Складанням двох однакових, синонімічних чи антонімічних слів: більш-менш, пишком-нишком, ледве-ледве.

г) Через подвійний дефіс як винятки пишуться такі прислівники (всього-на-всього, будь-що-будь, як-не-як, хоч-не-хоч, де-не-де, пліч-о-пліч, коли-не-коли,  тет-а-тет, віч-на-віч). Усі інші прислівники, подібні за будовою, пишуться окремо (час від часу, раз у раз, один в один, рік у рік, день у день, з дня на день, сам на сам, з ранку до вечора, з боку на бік).

Зверніть увагу!!!

Слід розпізнавати прислівники, утворені за допомогою префікс по- і співзвучні з ними прикметники, займенники та числівники, що вживаються з прийменником по: зробили (як?) по-нашому (прислівник), по (чийому?) нашому коридору (прийменник + займенник), працюємо (як?) по-новому (прислівник), по (якому?) новому мосту (прийменник + прикметник).

Окремо пишуться

а) Словосполуки, які в реченні виконують функції прикметника та складаються з узгоджуваного прийменника (займенника, числівника) й іменника: тим часом, темної ночі, другого дня, тим разом, таким чином і т. ін.

б) Прислівники, утворені сполученням прийменника з повним прикметником чоловічого (середнього) роду: по четверо, по двоє, в цілому, по троє, в основному.

в) Прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним числівником.

Зверніть увагу!!!

Написання прислівникових сполук, що складаються з прийменника та іменника, слід звіряти за орфографічним словником: уві сні, без жалю, у стократ, до вподоби, на весну, до побачення, на жаль, до речі.


 
| Карта сайту |