Частка не з різними частинами мови

Написання не разом

1. У словах з -недо, що мають значення неповної дії: недолік (іменник), недовиконувати (дієслово), недозрілий (дієприкметник).

2. Якщо слово не вживається без не: неук, нежить (іменник), ненавидіти (дієслово), негайно (прислівник), немічний (прикметник).

3. Якщо дієприкметник виступає означенням без пояснювального слова: лежав незаповнений бланк (дієприкметник).

4. У деяких службових словах: нехай, невже (частка), немов, неначе (сполучник).

5. Якщо з додаванням не утворюється слово з протилежним значенням, яке часто можна замінити синонімом: неволя  - рабство (іменник), недалеко - близько (прислівник), невеселий - сумний (прикметник).

Написання не окремо

1. Якщо дієприкметник, прикметник або прислівник виступають присудком: у хаті не холодно (прислівник), він не винний (прикметник), праця не закінчена (дієприкметник).

2. Якщо не вживається для заперечення наявності дії, ознаки, предмета: він мені не друг (іменник), не писав (дієслово), не далеко, а близько (прислівник), не пишучи (дієприслівник).

3. Якщо при дієприкметнику-означенні є пояснювальне слово: не прочитана досі книга (дієприкметник).

4. При числівниках, займенниках, службових частинах мови: не десятий, не раз (числівник), не до смаку (прийменник), не цей, не такий (займенник), не тільки (частка).

Пам'ятай !!!

- У залежності від значення дієслова частка не може писатися як разом, так і окремо: нездужати (хворіти) - не здужати (не змогти); непокоїтися (хвилюватися) - не покоїтися (не спочивати).

- Якщо частка не виступає для заперечення дії, вираженої дієсловом із префіксом до-, вона пишеться з таким дієсловом окремо: він недочував - він не дочував моїх слів.

Примітка: Частка не пишеться окремо від прикметника, що має при собі як пояснювальне слово займенник або прислівник із часткою ні, а також окремо від прикметника, перед яким стоять слова зовсім, далеко, аж  ніяк: ні до чого не здатна людина; зовсім не великі обов'язки; далеко не досконалий піар.


 
| Карта сайту |