Написання словотворчих часток

Частки -бо, -но, -то, -от, -таки пишуться зі словами, до яких вони належать:

1. Через дефіс (як-от, якось-то, неси-бо)

а) Якщо між часткою й словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка, то всі три слова пишуться окремо (іди ж бо, чим би то).

б) Якщо частки -от, -таки стоять перед словом, до якого приєднуються, то пишуться окремо (от як, таки написав).

2. Разом пишуться

а) Частки аби-, ані-, ні-, чи-, чим-, де-, що-, як- у складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу) (якщо, абищо, якомого, анітрохи, щовечора, ніхто, дедалі, чимало, чимдуж).

б) Частки би (б), то, що в складі сполучників (абощо, щоб, нібито, якби, немовбито).

в) Частка же (ж) у складі стверджувальних часток (авжеж, атож).

г) Частка -ся (-сь) у дієсловах (наївся, наївсь, будується).

ґ) Частка -сь у складі займенників і прислівників.

3. Окремо пишуться

а) Частка що в сполуках (що ж до, тільки що, дарма що).

б) Дієслова умовного способу завжди при собі мають частку би (б), яка пишеться окремо. Після приголосних вживається - би, після голосних - б (сказала б, сказав би).

в) Частка то в сполученнях, які виконують функції підсилювальних часток (чи то, що то).

г) Частки то, це, що мають у складі речення значення вказівності або визначальності (Чи це вже й пожартувати не можна. На що то одній людині стільки грошей?).

ґ) Частки же (ж), що відіграє видільну роль у реченні (Він вже великий учений. Ходи ж зі мною).


 
| Карта сайту |