Чергування голосних у коренях дієслів

1. У коренях дієслів чергуються такі голосні звуки: [о] - [а], [е] - [и], [е] - [і].

Якщо зразу після кореня стоять наголошені суфікси -а- або -я- (рідше ненаголошені -ува-, -юва-), то в корені дієслова буде писатися а, и, і:  заплітати, допомагати.

Якщо ж цих суфіксів після кореня немає, то слід писати в корені дієслова е або о: заплести, допомогти.

2. Випадний е чергується з и перед р та л: стелю - слати - застилати.

3. Більшість дієслів має кореневе о, що не чергується: простити - прощати, вимовити - вимовляти.


 
| Карта сайту |