Основні випадки чергування у - в, і -й

1.Чергування у і в

Пишемо У:
а) між приголосними
б) на початку речення перед приголосними
в) перед наступними в, ф та звукосполученнями хв, св, тв, льв й іншими важкими для вимови звуками, навіть якщо попереднє слово закінчується на голосний.

Пишемо В:
а) між голосними
б) на початку речення перед голосним
в)якщо попереднє слово закінчується на в, то перед наступним голосним уживаємо прийменник, префікс в, а не у.

2. Чергування і та й

Пишемо і:
між двома приголосними
на початку речення
при зіставленні або протиставленні понять
перед словами, що розпочинаються й, я, ю, є, ї
після паузи (на письмі - розділового знака)

Пишемо й в інших випадках


 
| Карта сайту |