Написання префіксів

Написання префіксів з- (із-, зі-), с-

1. Префікс з- перед глухими приголосними к, ф, п, т, х (кафе "Птах") переходить у с-: сказати, спалахнути, стовкти, схил.
2. Перед усіма іншими приголосними пишемо з- (іноді із-) навіть якщо чується с-: збавити, зжитися, зчепити.
3. Префікс з- виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного і голосного: зекономити, змазати, зігнорувати.
4. Префікс зі- пишемо здебільшого, коли корінь слова починається сполученням приголосних: зігнути, зіпсуватися, зідрати.
5. Префікс зі- вживається також у словах із коренем, перший склад якого становить звукосполучення + й: зів'ялий, зім'яти.
6. У деяких словах префікс зі- чергується із зо-: зігрівати й зогрівати, зітліти й зотліти.

Префікси пре-, при-, прі-

1. Префікс пре вказує на збільшену ознаку й за значенням дорівнює слову "дуже": прегарний, премудрий, прекрасний.
Виняток: престол, преподобний, презирство, презирливий, преосвященний, превелебний.

2. Префікс при- вживаємо здебільшого в дієсловах, що означають наближення, приєднання, неповноту дії, а також у похідних словах: прибігти, прибудувати, присісти.
Префікс при- уживається в словах, утворених від іменників з прийменниками: прикордонний, прибережний.
3. Префікс прі- вживаємо тільки в словах: прізвисько, прізвище, прірва.

Префікс пере- пишемо завжди з е: перемога, перехід.
У префіксах роз-, без-, через-, від-, над-, під-, між- тощо кінцевий дзвінкий приголосний не змінюється перед глухими приголосними: розкрутити, безхмарний, черезплічник, надходити, обпалити, відчинити, представник.


 
| Карта сайту |