Правила переносу

Орфографічні правила переносу

1. Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: гай-ка, зо-шит;
При цьому:
а) не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук: ґу-дзик, хо-джу;
Увага: якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса, а ж або з до кореня), то їх слід розривати: над-звичай-ний.
б) апостроф і м'який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери: кіль-це, бур'ян;
в) одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний: ака-де-мія;
г) так само не можна поділяти на частини для переносу такі двоскладові слова, як: або, моя, око, шия;
ґ) при переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступінчастий, восьми-гранний, далеко-східний;
д) не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень та цифр: АЕС, ЛАЗ-105, МАГАТЕ, НТШ.

2. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами: Дні-про й Дніп-ро, се-стра й сест-ра.
Це правило поширюється й на суфікси: бли-зький і близь-кий.

Технічні правила переносу

1. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали а бо інші умовні скорочення, що до них відносяться: Т. Г. Шевченко (а не Т. Г.// Шевченко), гр. Іваненко (а не гр.// Іваненко).
2. Якщо імена, звання тощо подаються повністю, то прізвища (а також по батькові) можна переносити: Тарас Григорович Шевченко й Тарас // Григорович Шевченко.
3. Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 1917 р. (а не 1917 // р.)
4. Якщо назви мір подаються повністю, то їх можна переносити: 1917 // рік, 150 // гектарів.
5. Граматичні закінчення з'єднані з цифрами через дефіс, не можна відривати й переносити: 2-й ( а не 2- // й).
6. Не можна розривати умовні (графічні) скорочення типу: вид-во, і т. д.
7. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.


 
| Карта сайту |