Написання складних іменників та прикметників

1. Складні іменники пишуться разом:
а) Якщо складний іменник утворений від колишнього словосполучення за допомогою сполучного голосного: чорнозем (чорна земля);
б) Усі складноскорочені з першими частинами: авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, гідро-, електро-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мікро-, мілі-, фото- й інші: автотраса, електрочайник;


в) Складні іменники, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою): сімдесятиріччя, трикутник;
г) Усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацбанк, Міносвіти, профспілка;
ґ) Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, перекотиполе;
д) Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, термогідродинаміка.
е) Складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу- (загальні назви): пів'яблука, півстолу.

2.Складні іменники пишуться через дефіс:
а) Іменники, що означають протилежні за змістом поняття: купівля-продаж;
б) Іменники, що означають спеціальність, професію, державні посади, військові, наукові звання: лікар-еколог, генерал-губернатор;
в) іменники на позначення казкових персонажів: Зайчик-Побігайчик, Лисичка-Сестричка;
г) Іменники, що означають складні одиниці виміру: людино-день, тонно-кілометр;
ґ) Прикладки, що стоять після пояснюваного слова й виражають ознаку, яку можна передати прикметником: дівчина-красуня;
д) Прикладки - видові назви, які стоять перед пояснювальним словом: сон-трава, Ведмідь-гора;
е) Складні іменники з першою складовою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-: віце-президент, екс-чемпіон;
є) Іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, норд-ост;
ж) Словосполучення, що означають переважно назви рослин: розрив-трава, люби-мене, чар-зілля;
з) Частини пів-, напів- із власними назвами: пів-Києва.

3. Складні прикметники пишуться разом:
а) Утворені від залежних між собою слів (між ними не можна вставити сполучника і): лівобережний (лівий берег), теплолюбний (любить тепло);
б) До складу складних прикметників входять слова мало-, багато-, ново-, старо-, давньо-, нижньо-, верхньо- тощо: староукраїнський, багатоканальний;
в) Першою частиною складних прикметників є числівник записаний словом: двадцятирічний.

4. Складні прикметники пишуться через дефіс:
а) Якщо вони утворені від незалежних одне від одного слів, між якими можна поставити сполучник і: українсько-російський, навчально-виховний;
б) Складні прикметники, що означають відтінки кольору або смаку: жовто-блакитний, кисло-солодкий. Але: жовтогарячий (один колір);
в) Складні назви сторін світу: південно-східний;
г) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: генерал-губернаторський (генерал-губернатор);
Увага! В окремих випадках, коли прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставиться: Москва-ріка - москворіцький.
ґ) Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 20-річний, 10-поверховий;
д) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: воєнно-стратегічний, військово-спортивний. Але: складні прикметники, що перейшли в іменники пишуться разом: військовополонений, військовозобов'язаний.

Треба відрізняти складні прикметники та словосполучення, утворені з прислівника та прикметника (дієприкметника): чітко окреслений, цілком правильний (прислівник у таких випадках логічно наголошений і виступає членом речення).
Запам'ятайте: суспільно корисний, суспільно необхідний.

Слова з іншомовними префіксами інтер-, контр- пишуться разом: інтерконтинентальний, контрудар (але контр-адмірал - посада).

 


 
| Карта сайту |